top of page
Nejčastější otázky a odpovědi
Komu je PARKOVIT určen?

Proč se u pacientů s Parkinsonovou chorobou vyskytuje nedostatek vitamínů?

Jaké jsou důsledky nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové (rizika)?

Nedostatek vitaminu B12 a kyseliny listové způsobuje mimo jiné sníženou eliminaci homocysteinu, a tím zvýšení hladiny homocysteinu v krvi a tkáních.

 

Vysoká hladina homocysteinu je spojena se zvýšeným rizikem následujících poruch, jako je například poškození cévních stěn, zvýšená srážlivost krve, poškození nervového systému, nebo demineralizace kostí.

Doplněk stravy PARKOVIT® je určen pro pacienty s se zvýšenými nutričními požadavky na obsažené látky.

Složky obsažené v Parkovitu® významně snižují riziko vysoké hladiny homocysteinu a tím eliminují riziko vzniku mnoha onemocnění. 

PARKOVIT® je vhodný pro osoby se nízkým obsahem kyseliny listové a vitamínu B12 a D ve stravě, který způsobuje nesprávná výživa, toxicita životního prostředí, nedostatek pohybu, kouření, nezdravý životní styl nebo chronická onemocnění apod.

Obecně platí, že jednostranná strava, ztráta chuti k jídlu, problémy s žvýkáním a gastrointestinální poruchy  přispívají ke sníženému vstřebávání vitamínů.

Dlouhodobá léčba levodopou (L-Dopa) může v těle způsobit reakci, která vede ke zvýšení aminokyseliny homocysteinu v krvi a tkáních. Homocystein, který se podílí na tvorbě bílkovin, je pro tělo ve vysokých koncentracích škodlivý.

Pro detoxikaci homocysteinu jsou zvláště potřebné vitamíny B12 a kyselina listová. Nadměrná spotřeba vitaminu B12 a kyseliny listové, která přitom probíhá, může vést k nedostatku těchto živin.

Parkinsonova choroba obvykle postihuje starší osoby. Když organizmus stárne, snižuje se syntéza vitaminu D pokožkou. Navíc kvůli nemoci, která je často spojena s poruchami polykání a podvýživou, je obvykle vstřebáváno velmi málo vitaminu D.

 

Je PARKOVIT® doporučován pro všechny pacienty
s Parkinsonovou chorobou?

PARKOVIT® se doporučuje zejména u pacientů užívajících levodopu (L-Dopa). Starší pacienti s Parkinsonovou chorobou také trpí podvýživou způsobenou onemocněním v důsledku poruch absorpce, potíží s polykáním a ztráty chuti k jídlu. V zásadě se ale doporučuje podávání vitaminu B12, kyseliny listové a vitaminu D, protože nedostatek těchto živin (zejména kyseliny listové a vitaminu D) je častý.

Jak se mají tablety PARKOVIT® užívat?

Tablety se užívají 1krát denně (nejlépe při jednom z hlavních jídel) a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jsou tablety PARKOVIT® vhodné pro diabetiky?

Tablety PARKOVIT® jsou vhodné pro diabetiky. 1 tableta obsahuje v průměru 0,02 g sacharidů. Tablety PARKOVIT® neobsahují fruktózu, želatinu, ani laktózu.

Měly by být kontrolovány hladiny vitaminů v krvi před nebo během užívání přípravku PARKOVIT®?

Není nutné měřit hladinu vitaminů v krvi, protože podle aktuálně dostupných údajů lze u většiny pacientů s Parkinsonovou chorobou léčených levodopou (L-Dopa) očekávat nedostatek vitaminů obsažených v přípravku PARKOVIT®.
Kromě toho je stanovení hladiny vitaminů nebo potenciálně škodlivé aminokyseliny homocysteinu komplikované a výsledky jsou často obtížně interpretovatelné kvůli jejich variabilitě.

Je možné se přípravkem PARKOVIT® předávkovat?

Množství vitamínů v přípravku PARKOVIT® je pod maximálními limity pro příjem živin stanovenými Německou společností pro výživu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung - DGE) a nemusí vést k předávkování při správném podávání 1 tablety 1 x denně.

Jaké účinky mají vitamíny obsažené v přípravku PARKOVIT®?

Vitamin D má důležité funkce v metabolismu a slouží mimo jiné k udržení normálního stavu kostí.
Vitamin B12 a kyselina listová pomáhají normalizovat metabolismus homocysteinu

Jak dlouho by měl být PARKOVIT® podáván?

Minimální doba užívání není předepsána. PARKOVIT® by měl být podáván kontinuálně souběžně s léčbou Parkinsonovy choroby (zejména v kombinaci s léčbou L-Dopa).

Vzhledem k dobré rozpustnosti ve vodě a toleranci není pro vitamin B12 stanoven žádný maximální limit dávky. Pokud příjem vitaminu B12 přesáhne požadovanou hodnotu, „přebytek“ vitaminu B12 je vyloučen. Z tohoto důvodu je možné kombinovat tablety PARKOVIT® s jinými produkty obsahujícími vitamin B12.

Existují nějaké studie týkající se vitamínů obsažených v přípravku PARKOVIT®?
Lze PARKOVIT® kombinovat s jinými přípravky obsahujícími vitamin B12 (např. intravenózními či intramuskulárními)?

Jsou k dispozici údaje z kontrolovaných studií o podávání vitaminu B12, kyseliny listové a vitaminu D u pacientů s Parkinsonovou chorobou, které ukazují, že podávání těchto živin může kompenzovat avitaminózu.

bottom of page