FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

Komu je PARKOVIT určen?

Doplněk stravy PARKOVIT® je určen pro pacienty s se zvýšenými nutričními požadavky na obsažené látky.

Složky obsažené v Parkovitu® významně snižují riziko vysoké hladiny homocysteinu a tím eliminují riziko vzniku mnoha onemocnění. 

PARKOVIT® je vhodný pro osoby se nízkým obsahem kyseliny listové a vitamínu B12 a D ve stravě, který způsobuje nesprávná výživa, toxicita životního prostředí, nedostatek pohybu, kouření, nezdravý životní styl nebo chronická onemocnění apod.

Obecně platí, že jednostranná strava, ztráta chuti k jídlu, problémy s žvýkáním a gastrointestinální poruchy  přispívají ke sníženému vstřebávání vitamínů.

Proč se u pacientů s Parkinsonovou chorobou vyskytuje nedostatek vitamínů?

Dlouhodobá léčba levodopou (L-Dopa) může v těle způsobit reakci, která vede ke zvýšení aminokyseliny homocysteinu v krvi a tkáních. Homocystein, který se podílí na tvorbě bílkovin, je pro tělo ve vysokých koncentracích škodlivý.

Pro detoxikaci homocysteinu jsou zvláště potřebné vitamíny B12 a kyselina listová. Nadměrná spotřeba vitaminu B12 a kyseliny listové, která přitom probíhá, může vést k nedostatku těchto živin.

Parkinsonova choroba obvykle postihuje starší osoby. Když organizmus stárne, snižuje se syntéza vitaminu D pokožkou. Navíc kvůli nemoci, která je často spojena s poruchami polykání a podvýživou, je obvykle vstřebáváno velmi málo vitaminu D.


Jaké jsou důsledky nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové (rizika)?

Nedostatek vitaminu B12 a kyseliny listové způsobuje mimo jiné sníženou eliminaci homocysteinu, a tím zvýšení hladiny homocysteinu v krvi a tkáních.


Vysoká hladina homocysteinu je spojena se zvýšeným rizikem následujících poruch, jako je například poškození cévních stěn, zvýšená srážlivost krve, poškození nervového systému, nebo demineralizace kostí.

Je PARKOVIT® doporučován pro všechny pacienty s Parkinsonovou chorobou?

PARKOVIT® se doporučuje zejména u pacientů užívajících levodopu (L-Dopa). Starší pacienti s Parkinsonovou chorobou také trpí podvýživou způsobenou onemocněním v důsledku poruch absorpce, potíží s polykáním a ztráty chuti k jídlu. V zásadě se ale doporučuje podávání vitaminu B12, kyseliny listové a vitaminu D, protože nedostatek těchto živin (zejména kyseliny listové a vitaminu D) je častý.

Jak se mají tablety PARKOVIT® užívat?

Tablety se užívají 1krát denně (nejlépe při jednom z hlavních jídel) a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jsou tablety PARKOVIT® vhodné pro diabetiky?

Tablety PARKOVIT® jsou vhodné pro diabetiky. 1 tableta obsahuje v průměru 0,02 g sacharidů. Tablety PARKOVIT® neobsahují fruktózu, želatinu, ani laktózu.

Měly by být zkontrolovány hladiny vitaminů v krvi před nebo během léčby přípravkem PARKOVIT®?

Není nutné měřit hladinu vitaminů v krvi, protože podle aktuálně dostupných údajů lze u většiny pacientů s Parkinsonovou chorobou léčených levodopou (L-Dopa) očekávat nedostatek vitaminů obsažených v přípravku PARKOVIT®.
Kromě toho je stanovení hladiny vitaminů nebo potenciálně škodlivé aminokyseliny homocysteinu komplikované a výsledky jsou často obtížně interpretovatelné kvůli jejich variabilitě.

Je možné se přípravkem PARKOVIT® předávkovat?

Množství vitamínů v přípravku PARKOVIT® je pod maximálními limity pro příjem živin stanovenými Německou společností pro výživu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung - DGE) a nemusí vést k předávkování při správném podávání 1 tablety 1 x denně.

Jaké účinky mají vitamíny obsažené v přípravku PARKOVIT®?

Vitamin D má důležité funkce v metabolismu a slouží mimo jiné k udržení normálního stavu kostí.
Vitamin B12 a kyselina listová pomáhají normalizovat metabolismus homocysteinu

Jak dlouho by měl být PARKOVIT® podáván?

Minimální doba užívání není předepsána. PARKOVIT® by měl být podáván kontinuálně souběžně s léčbou Parkinsonovy choroby (zejména v kombinaci s léčbou L-Dopa).

Lze PARKOVIT® kombinovat s jinými přípravky obsahujícími vitamin B12 (např. intravenózními či intramuskulárními)?

Vzhledem k dobré rozpustnosti ve vodě a toleranci není pro vitamin B12 stanoven žádný maximální limit dávky. Pokud příjem vitaminu B12 přesáhne požadovanou hodnotu, „přebytek“ vitaminu B12 je vyloučen. Z tohoto důvodu je možné kombinovat tablety PARKOVIT® s jinými produkty obsahujícími vitamin B12.

Existují nějaké studie týkající se vitamínů obsažených v přípravku PARKOVIT®?

Jsou k dispozici údaje z kontrolovaných studií o podávání vitaminu B12, kyseliny listové a vitaminu D u pacientů s Parkinsonovou chorobou, které ukazují, že podávání těchto živin může kompenzovat avitaminózu.

Do I need to be a member in order to provide an answer?

Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand the answer.