top of page
Materiály ke stažení -  pro parkinsoniky a jejich blízké

Poruchy spánku se objevují ve všech stádiích Parkinsonovy nemoci a u většiny postižených. Protože u těchto pacientů existují různé příčiny nástupu poruch spánku, je před započetím léčby potřebná pečlivá analýza všech symptomů a doprovodných jevů...

Byty a domy jsou málokdy uspořádány tak, aby byly vhodné pro staré nebo nemocné osoby. Již malými stavebními úpravami a použitím pomůcek se zjednoduší pohyb v tomto prostoru...

Pohyb je bezpochyby důležitá součást péče o zdraví. Zejména pacienti s Parkinsonovou nemocí s narušenou pohyblivostí mohou těžit z vyváženého pohybového a sportovního programu, individuálně přizpůsobeného každému pacientovi.

Sestava 8 cviků pro zlepšení pohyblivosti a koordinace. Ponechte si na cvičení dostatek času a pokuste se cvičit pravidelně.

Sestava pěti cviků pro zachování a zlepšení pohyblivosti. Zmírňuje kontraktury (funkční a pohybová omezení) kloubů.

Důležitou součástí léčby Parkinsonovy nemoci je podpora pohyblivosti. Každým cvičením napomáháte své samostatnosti a udržujete svoji zručnost. Stačí několik minut denně.

Image by Jana Sabeth
bottom of page